Ren căng 

Ren căng

Sử dụng vải lưới / vải lưới hoặc vải lụa cắt trên sự thiên vị, để giữ lại diện mạo tuyệt vời của các khu vực mở của ren. Các đường may, đường may và ván: Các mũi khâu như zizzag (chiều dài 2,5, chiều rộng 2.0) và khâu gấp ba lần / khâu là những lựa chọn tốt nhất để làm việc với ren căng.

Sử dụng vải lưới / vải lưới hoặc vải lụa cắt trên sự thiên vị, để giữ lại diện mạo tuyệt vời của các khu vực mở của ren. Các đường may, đường may và ván: Các mũi khâu như zizzag (chiều dài 2,5, chiều rộng 2.0) và khâu gấp ba lần / khâu là những lựa chọn tốt nhất để làm việc với ren căng.

More

Ren căng 

per page
Showing 1 - 24 of 29 items
Showing 1 - 24 of 29 items