Ren tan trong nước 

Ren tan trong nước

Ren hòa tan trong nước (đôi khi được gọi là ren hóa học) là một dạng ren bằng máy. Phương pháp làm ren này được thực hiện bằng cách thêu một mẫu trên vải hy sinh đã được xử lý hóa học để phân hủy sau khi mô hình đã được tạo ra. Máy Schiffli đã được sử dụng vào cuối thế kỷ 19. Trước đó, máy thêu được gọi là Swiss Handmachine đã được sử dụng để là...

Ren hòa tan trong nước (đôi khi được gọi là ren hóa học) là một dạng ren bằng máy. Phương pháp làm ren này được thực hiện bằng cách thêu một mẫu trên vải hy sinh đã được xử lý hóa học để phân hủy sau khi mô hình đã được tạo ra. Máy Schiffli đã được sử dụng vào cuối thế kỷ 19. Trước đó, máy thêu được gọi là Swiss Handmachine đã được sử dụng để làm ren hóa học cũng như thêu. GPO là 100% Polyester

More

Ren tan trong nước 

per page
Showing 1 - 24 of 35 items
Showing 1 - 24 of 35 items